Klantgericht werken

De tijd dat ICT’ers alleen technisch bezig waren is echt al een hele tijd voorbij. Klantgericht werken, dat doe je al jaren. Alleen: het gaat niet altijd even soepel. Je klant, of die nou extern is of intern, werkt in een andere context dan jij en ook als jullie denken dat je elkaar goed begrijpt, blijkt er toch vaak weer een misverstand te zijn. Dat kost een hoop tijd en energie. En het levert soms toch nog ontevreden klanten op. Je bent graag bereid om klantgericht te werken, maar je weet niet zo goed wat je nog kunt doen om die misverstanden (en irritaties die daardoor ontstaan) te vermijden. 

Hoe zou het zijn als je met je klant kon afstemmen zonder gedoe? Als misverstanden niet meer voorkwamen of in elk geval niet meer tot irritatie zouden leiden? 

In de training Klantgericht werken merk je dat dat mogelijk is. Je ontdekt hoe je jouw manier van communiceren en werken zo kunt aanpassen dat je klant jouw werk ervaart als meer klantgericht.

Aan het eind van de training
  • zijn je klanten tevredener
  • voer je kortere gesprekken (en heb je minder gezeur)
  • heb je sneller resultaat              

  • Algemeen
  • Programma & skills

De training Klantgericht werken leert je hoe je jouw manier van communiceren en werken zo kunt aanpassen dat je je werk makkelijker doet, terwijl je klant zich beter begrepen en geholpen voelt.

In deze training leer je

  • Je anders inleven in je klant
  • Je communicatie afstemmen
  • Nieuwe vormen van 'klantgericht handelen' gebruiken