Plezier in het team

Het gebeurt nogal eens dat het in een team niet helemaal soepel loopt. Dat gaat ten koste van het werkplezier van alle teamleden, en vaak ook van de resultaten van het team. 

Hoe zou het zijn om te werken in een team waarbij alles lekker gaat? Een team waarin iedereen met elkaar overweg kan. Als iemand kritisch is, dan is dat opbouwend en wordt dat ook zo begrepen. In zo’n team zit iedereen op z'n plek en de resultaten zijn ook top. 

Het mooie? Dit is maakbaar. De training Plezier in het team volg je met individuele deelnemers uit verschillende teams. Na afloop breng je in de praktijk wat je geleerd hebt in je eigen team, en je zult merken dat:

  • je prettig samenwerkt
  • communicatie soepel verloopt
  • de sfeer onderling goed is, ook als er kritiek is
  • de verzuimcijfers teruglopen

Plezier in het team geeft energie!

  • Algemeen
  • Programma & skills

In Scrum is er een woord voor teams met fantastische prestaties: hyper performance teams. In de training Plezier in het team ontwikkel je zo´n hyper performance team, maar dan zonder de overdreven termen: een team waarbij iedereen fluitend naar werk gaat, lekker en productief werkt, gewaardeerd wordt en ook met energie weer naar huis gaat.

In deze training leer je:

  • een teamvisie te vertalen in concrete acties en afspraken
  • te bewaken of alle betrokkenen tevreden zijn en blijven
  • inzicht in de aansluiting van persoonlijke doelen bij de teamdoelen
  • onderhandelen en feedback geven